A SECRET ABOUT A SECRET

söndag 27 april 2014Egentligen har jag inga ord, det är precis så det känns,
 ~ Just precis nu. Kanske för att jag är sådan som tänker, drömmer &
skapar istället för att gärna använda ord. Någon gång i framtiden vill jag lära
mig mer om ord, gå en skrivarkurs, enbart för att lära
mig mer om orden ~ ibland är dom viktiga, ibland mindre.
Just nu känns dom mindre viktiga, när mitt huvud är fullt
av allt det som skall gå i lås dom närmsta dagarna.
Fotografierna inför utställningen skall vara
inramade & klara innan veckans slut 
~ för att få ro i själen.

natalia, paris, paolo roversi, interior, art, photo art, fotografiska
Fotografiet på flickan som har ögon svåra att
tolka är taget av fotografen Paolo Roversi, det är få bilder
som stannar på min näthinna ~ några av hans stannade.
"Älskar hans uttryck" - Varje bild är en hemlighet. Precis så
känns det, både med det jag själv skapar & ting andra skapar,
det mesta bär på en hemlighet. ~ det känns så med dom bilderna
som fastnar på min näthinna, att dom bär oftast på en
liten hemlighet.

En bild är en hemlighet om en hemlighet, 
desto mer den säger dig desto mindre vet du.” 
Diane Arbus
Actually, I have no words , this is exactly how it feels ,
 ~ Just right now. Maybe because I'm such as thinking, dreaming &
creates instead of using words. Someday I want to learn
me more about the word , join a writing class , only to learn
me more about the words ~ sometimes they are important , sometimes less .
Right now they feel less important , when my head is full
of everything that will go into lock them next few days.
The photographs for the exhibition must be
framed & finished before the end of the week
~ To get peace of mind .

The photograph of the girl who has eyes difficult to
interpretation is taken by photographer Paolo Roversi , there are few pictures
that stays on my retina ~ some of his stopped .
" Love his expression" - Every picture is a secret. just so
it feels , both with what I create yourself & things others create ,
mostly a secret . ~ It feels so with those pictures
that sticks to my retina .

"A picture is a secret about a secret,
the more it tells you the less you know. "
- Diane Arbus

[ PHOTOGRAPHS/LOUISE VON LIVSGLITTER, PLACE/MY HOME/BEDROOM ]

Join the conversation!

Latest Instagrams

© L I V S G L I T T E R. Design by FCD.