KALKLITIR

måndag 24 mars 2014

kalklitir, palladio

[ BEDROOM PAINTED WHIT KALKLITIR ]
Sovrummet målat med Kalklitir
Vaknar upp, hela sovrummet är fyllt av det finaste
ljus som tyder på bättre tider, ljusare tider, längtan
är äntligen över, dom allt för få ljusa timmarna
är över & kameran kan få jobba under
många flera timmar på dygnet nu,
nu när det finns ljus igen.

Klickade hem mer färg denna morgon,
sovrummet behöver en sväng till med den ljuvliga
färgen Kalklitir, som jag nämnde tidigare så
valde jag nyansen Palladio, en ljust grå nyans 
som kommer bryta fint mot vita golv och tak,
svarta & naturfärgade detaljer men även
mot grönska i form av vita tulpaner.

En av dom fridfullaste ting är att en
 sen kväll, när alla sover tungt, sätta på några av dom
vackraste av toner La Petite Mort - Coeur de Pirate 
för att sedan måla väggarna, en efter en, få tiden 
att bara få vara, bara få tänka. 

Inläggen kommer inte tätt just nu, för många timmar
går åt planerande & skapande, men jag lovar er
att visa mer av det som skapas.

~ Tusen tack för alla vackra ord i det förra inlägget,
förståelsen & att ni faktiskt tolkade både bild & text så som det var tänk, det
är både rått & vackert på samma gång, något som känns viktigt
är att kunna visa hur livet faktiskt ser ut ibland,
att verkligheten alla gånger inte är så vacker som den
 oftast vill framställas. Att vara personlig är svårt, att
dra en gräns där det inte blir för privat är ännu
svårare när för många ord och känslor
ligger bakom. Men bakom allt det vackra
finns det alltid en verklighet, kom
ihåg det, alla har vi våra kaos &
ingen är perfekt. 

Men vi kan väl försöka
 vara lyckliga ändå, se alla motgångar i livet som en lärdom
 om något bättre.

 kärlek till er

~

I wake up , the whole bedroom is filled with the finest
light to suggest better times, better times , longing
is finally over, they all too few daylight hours
is over and the camera can be working under
many more hours in the day now ,
Now when there is light again .

Clicked home more color this morning ,
bedroom needs a turn with the lovely
color Kalklitir , as I mentioned earlier,
I chose the shade Palladio, a light shade of gray
that will break nicely against the white floors and ceilings,
black & natural accents but also
the greenery in the form of white tulips .

One of the most peaceful thing is that a
 late evening, when everyone is sleeping heavily , put on some of them
beautiful tones of La Petite Mort - Coeur de Pirate
and then paint the walls , one after another , killing time
just to be , just get thinking.

The posts will not close right now , for many hours
moving in the planning and creation, but I promise you
To see more of what is created.

~ Thank you for all the beautiful words in the previous post ,
understanding and that you actually interpreted both image & text so that it was thinking , it
is both raw and beautiful at the same time , something that feels important
is to show how life actually looks sometimes ,
that reality all times is not as beautiful as the
 usually want to be prepared . Being personal is difficult to
draw a line where there is private yet
difficult when too many words and emotions
behind it. But behind all the beautiful things
there is always a reality , come
remember, we all have our chaos &
nobody is perfect.

But we may well try
 be happy anyway, see all the setbacks in life as a lesson
 for anything better.

 love for you

Join the conversation!

Latest Instagrams

© L I V S G L I T T E R. Design by FCD.