INDUSTRIAL LAMP AND STORY BEHIND

| On
12/12/2013
INDUSTRIAL LAMP

INDUSTRIAL LAMP

[ INDUSTRIAL LAMP ]
industri lampa

Hur fantastiskt är det inte att kunna återanvända det som en gång brukats
i många många år, något som blivit ruffigt och skavt med åren, något
som inte längre fyller en funktion på den plats där den från
början satts upp ny och fräsch, för att med tiden
glömmas bort.

Den underbara ruffiga industrilampan har fått sin plats i hallen
på övervåningen, den hittades i en gammal övergiven hockeyrink, nedfallen till
marken fann vi några, nött blir nytt. Eller rättare sagt något glömt får komma
till liv igen, får en ny funktion, på en ny plats. Bara för att någon älskade just
känslan bakom att återanvända något som
 som övergivits och glömts bort.

2 kommentarer on "INDUSTRIAL LAMP AND STORY BEHIND"

EMOTICON
Klik the button below to show emoticons and the its code
Hide Emoticon
Show Emoticon
:D
 
:)
 
:h
 
:a
 
:e
 
:f
 
:p
 
:v
 
:i
 
:j
 
:k
 
:(
 
:c
 
:n
 
:z
 
:g
 
:q
 
:r
 
:s
:t
 
:o
 
:x
 
:w
 
:m
 
:y
 
:b
 
:1
 
:2
 
:3
 
:4
 
:5
:6
 
:7
 
:8
 
:9